Aveia Forrageira (Microsilos)

Aveia Forrageira (Microsilos)

Microsilos de Aveia Forrageira. Cada um com +/- 700/800Kgs.